Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Thy

Phối cảnh mặt tiền góc 1

Biệt thự bán cổ điển - Mặt tiền góc 2

Phòng khách góc 1 - Biệt thự bán cổ điển

Thiết kế bán cổ điển - Phòng khách góc 2

Phối cảnh phòng khách góc 3

Biệt thự bán cổ điển - Phòng ăn góc 1

Thiết kế biệt thự - Phòng ăn góc 2

Thiết kế biệt thự - Phòng bếp

Phối cảnh phòng ngủ Master góc 1

Phối cảnh phòng ngủ Master góc 2

Phối cảnh phòng ngủ Master góc 3

Biệt thự bán cổ điển - Phòng ngủ 1 góc 1

Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 1 góc 2

Phối cảnh phòng ngủ 2 góc 1

Phối cảnh phòng ngủ 2 góc 2

Phòng ngủ 3 góc 1

Phòng ngủ 3 góc 2 - biệt thự bán cổ điển

Phối cảnh phòng sinh hoạt chung góc 1

Thiết kế biệt thự - Phòng sinh hoạt chung góc 2

Phòng thờ góc 1 - biệt thự bán cổ điển

Phối cảnh phòng thờ góc 2

Phòng vệ sinh 1 góc 1

Biệt thự bán cổ điển - Phòng vệ sinh 1 góc 2

Phối cảnh phòng vệ sinh 2 góc 1
Phối Cảnh Phòng Vệ Sinh 2 Góc 1

Thiết kế biệt thự bán cổ điển - Phòng vệ sinh 2 góc 2

Thiết kế biệt thự cổ điển - Phòng làm việc

Thiết kế biệt thự - Mặt bằng trệt

Biệt thự bán cổ điển - Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng mái

Biệt thự bán cổ điển - Mặt cắt

Biệt thự bán cổ điển - Mặt đứng trục