Biệt thự 3 tầng hiện đại tại cần thơ

Phối cảnh mặt tiền biệt thự hiện đại góc nhìn 2

Phối cảnh mặt bằng tầng trệt biệt thự hiện đại góc nhìn 1

Phối cảnh mặt bằng tầng trệt biệt thự hiện đại góc nhìn 2
Phối cảnh mặt bằng tầng trệt biệt thự hiện đại góc nhìn 3
Phối cảnh mặt bằng tầng lửng biệt thự hiện đại góc nhìn 1

Phối cảnh mặt bằng tầng lửng biệt thự hiện đại góc nhìn 2
Phối cảnh mặt bằng tầng lửng biệt thự hiện đại góc nhìn 3
Phối cảnh mặt bằng tầng 3 biệt thự hiện đại góc nhìn 1
Phối cảnh mặt bằng tầng 3 biệt thự hiện đại góc nhìn 2
Phối cảnh mặt bằng tầng 3 biệt thự hiện đại góc nhìn 3
Phối cảnh mặt bằng sân thượng biệt thự hiện đại góc nhìn 1
Phối cảnh mặt bằng sân thượng biệt thự hiện đại góc nhìn 2
Phối cảnh mặt bằng sân thượng biệt thự hiện đại góc nhìn 3