Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Chú Đỗ Ba

Thiết kế biệt thự 3 tầng bán cổ điển