Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Đinh Văn Hữu

Thiết kế biệt thự hình hộp - Góc 2