Nhà hàng 3 miền Thuần Việt tại Đà Nẵng

Phối cảnh mặt bằng tổng thể nhà hàng 3 miền

Phối cảnh mặt tiền nhà hàng 3 miền góc view 2

Phối cảnh mặt tiền nhà hàng 3 miền góc view 3

Thiết kế nhà hàng 3 miền góc view 4

Thiết kế nhà hàng 3 miền góc view 5

Thiết kế nhà hàng 3 miền góc view 6

Phối cảnh thiết kế nội thất nhà hàng Thuần Việt góc 1

Phối cảnh thiết kế nội thất nhà hàng Thuần Việt góc 2

Phối cảnh thiết kế nội thất nhà hàng Thuần Việt góc 3

Phối cảnh thiết kế nội thất nhà hàng Thuần Việt góc 4

Phối cảnh thiết kế nội thất nhà hàng Thuần Việt góc 5

Phối cảnh thiết kế nội thất nhà hàng Thuần Việt góc 6

Phối cảnh nhà vệ sinh nam nhà hàng 3 miền góc 1

Phối cảnh nhà vệ sinh nam nhà hàng 3 miền góc 2

Phối cảnh nhà vệ sinh nam nhà hàng 3 miền góc 3