Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Chú Nguyễn Nam Long