Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Bác Trường Giang

Bản vẽ nhà 4 tầng 16x7m
Mặt bằng tầng trệt nhà 3 tầng 1 tum 16x7m
Mặt bằng lầu 1 nhà phố 4 tầng 16x7m
Mặt bằng lầu 2 nhà 16x7m 4 tầng
Mặt bằng sân thượng nhà đẹp 4 tầng
Phòng khách view 1 nhà 4 tầng 16x7m
Phòng khách view 2 nhà 3 tầng 1 tum 16x7m
Phòng bếp view 1 nhà phố đẹp 4 tầng
Phòng bếp view 2 nhà phố đẹp 4 tầng
Phòng bếp view 1 nhà 16x7m 4 tầng
Phòng ngủ 1 view 1 nhà phố 4 tầng
Phòng ngủ 1 view 2 nhà đẹp 4 tầng 16x7m
Phòng ngủ 1 view 3
Phòng ngủ 2 view 1 nhà phố 3 tầng 1 tum
Phòng ngủ 2 view 2 nhà phố 3 tầng 1 tum
Phòng ngủ 3 view 1 nhà đẹp 4 tầng
Phòng ngủ 3 view 2 nhà phố 4 tầng đẹp
Phòng ngủ 4 view 1 nhà đẹp 4 tầng
Phòng ngủ 4 view 2 nhà 4 tầng 16x7m
Phòng ngủ 5 view 1
Phòng ngủ 5 view 2