Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Trần Văn Dũng

Biệt thự cổ điển - Mặt tiền góc 2
Phối cảnh mặt tiền góc 3
Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 1
Biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 1 góc 2
Thiết kế biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 1 góc 3
Biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 2 góc 1
Biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 2 góc 2
Biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 2 góc 3
Biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 2 góc 4
Thiết kế biệt thự cổ điển- Phòng ngủ 3 góc 1
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 3 góc 2
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 3 góc 3
Biệt thự cổ điển - Phòng ngủ 3 góc 4