Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Chị Đào Thị Bích Liên

Biệt thự bán cổ điển 2 tầng