Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Nguyễn Cao Thanh

Biệt thự ven núi - Chòi nghỉ
Biệt thự 2 tầng - Góc 1
Biệt thự ven núi - Đường đi xuống biển
Thiết kế biệt thự ven núi - Đường đi xuống biển
Thiết kế biệt thự ven núi