Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Cô Trương Thị Xinh

Biệt thự 3 tầng - Cửa 2
Thiết kế biệt thự 3 tầng - Cửa chính