Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Thương

Biệt thự cổ điển hoàng gia 13x20m view 1
Biệt thự cổ điển hoàng gia 13x20m view 2
Biệt thự cổ điển hoàng gia view 3
Mặt bằng tầng trệt biệt thự cổ điển 13x20m
Mặt bằng lầu 1 biệt thự kết hợp kinh doanh
Mặt bằng lầu 2 biệt thự kết hợp kinh doanh
Mặt bằng lầu 3 biệt thự kết hợp kinh doanh
Mặt bằng lầu 4 biệt thự cổ điển kinh doanh
Mặt bằng mái
Mặt bằng sân thượng
Mặt cắt trục A-A
Mặt cắt trục C5
Phối cảnh phòng khách view 1 biệt thự kinh doanh cổ điển
Phòng khách view 2 biệt thự kinh doanh cổ điển 13x20m
Phòng khách view 3 biệt thự kết hợp kinh doanh
Phòng khách view 4 biệt thự hoàng gia
Phòng khách view 5 biệt thự hoàng gia kết hợp kinh doanh

Phòng bếp + ăn view 1

Phòng bếp + ăn view 2

Phối cảnh hành lang view 1

Phối cảnh hành lang view 2

Phối cảnh hành lang view 3

Phối cảnh phòng GYM lầu 2 view 1

Phối cảnh phòng GYM lầu 2 view 2

Phối cảnh phòng GYM lầu 2 view 3

Phối cảnh phòng GYM lầu 3 view 1

Phối cảnh phòng GYM lầu 3 view 2

Phối cảnh phòng GYM lầu 3 view 3

Phối cảnh phòng GYM lầu 3 view 4

Phối cảnh phòng GYM lầu 3 view 5

Phòng ngủ 1 view 1 biệt thự hoàng gia ấn tượng

phòng ngủ 1 view 2 biệt thự hoàng gia ấn tượng

Phòng ngủ 1 view 3 biệt thự cổ điển kết hợp kinh doanh

Phòng ngủ 1 view 4 biệt thự 13x20m cổ điển

Phòng ngủ 2 view 1

Phòng ngủ 2 view 2

Phòng ngủ 2 view 3 biệt thự kết hợp kinh doanh

Phòng thờ view 1

Phòng thờ view 2

Phòng vệ sinh 1 view 1

Phòng vệ sinh 1 view 2

Phòng vệ sinh 2 view 1

Phòng vệ sinh 2 view 2