Mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng bán cổ điển Anh Nam tại quận 7, Tp.HCM

Phối cảnh mặt bằng tầng trệt biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 1
Phối cảnh mặt bằng tầng trệt biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 2
Phối cảnh nhà xe biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc
Phối cảnh cầu thang biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 1
Phối cảnh cầu thang biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 2
Phối cảnh cầu thang biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 3
Phối cảnh mặt bằng tầng 2 biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 1

Phối cảnh mặt bằng tầng 2 biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 2
Phối cảnh mặt bằng tầng 2 biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 3
Phối cảnh mặt bằng tầng 3 biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 1

Phối cảnh mặt bằng tầng 3 biệt thự 3 tầng bán cổ điển góc nhìn 2