Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Lê Văn Hùng

Thiết kế biệt thự cổ điển - Mặt tiền góc 2
Thiết kế biệt thự 3 tầng - Sân vườn trước
Thiết kế biệt thự - Sân vườn bên
Thiết kế biệt thự - Mặt bằng tổng thế
Biệt thự cổ điển - Mặt bằng trệt
Biệt thự 3 tầng - Mặt bằng lầu 1
Biệt thự cổ điển - Mặt bằng mái