Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Anh Trịnh Văn Khấn

Thiết kế biệt thự - Mặt tiền góc 1
Biệt thự sân vườn - Mặt tiền góc 2
Phối cảnh mặt tiền góc 3
Phối cảnh mặt tiền góc 4
Mặt tiền góc 5
Phối cảnh mặt tiền góc 6
Phối cảnh mặt tiền góc 7
Mặt tiền góc 8
Biệt thự 1 tầng sân vườn - Phòng khách
Biệt thự sân vườn - Phòng ăn
Biệt thự sân vườn - Bếp góc 1
Thiết kế biệt thự - Bếp góc 2
Thiết kế biệt thự sân vườn - Bếp góc 3
Phối cảnh phòng thờ
Biệt thự sân vườn 1 tầng - Phòng ngủ 1 góc 1
Thiết kế biệt thự sân vườn - Phòng ngủ 1 góc 2
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 2 góc 1
Biệt thự sân vườn - Phòng ngủ 2 góc 2
Thiết kế biệt thự sân vườn - Phòng ngủ Master góc 1
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ Master góc 2
Phối cảnh phòng vệ sinh Master góc 1
Thiết kế biệt thự - Phòng vệ sinh Master góc 2
Biệt thự sân vườn 1 tầng - Phòng vệ sinh Master góc 3
Biệt thự 1 tầng - Phòng vệ sinh 1
Thiết kế biệt thự - Phòng vệ sinh 2 góc 1
Biệt thự sân vườn - Phòng vệ sinh 2 góc 2
Biệt thự sân vườn - Mặt bằng