Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Chú Đức

Biệt thự cổ điển kiểu Pháp 16.4x7.6m
Mặt bằng tầng trệt của mẫu biệt thự cổ điển
Mặt bằng lầu 1 của biệt thự Pháp cổ điển
Mặt bằng lầu 2 biệt thự 16.4x7.6m
Phòng khách view 1 của biệt thự kiểu Pháp cổ điển
Phòng khách view 2 của biệt thự kiểu Pháp 16.4x7.6m
Phòng bếp view 1 biệt thự đẹp cổ điển
Phòng bếp view 2 của mẫu biệt thự đẹp cổ điển
Phòng bếp view 3 của thiết kế biệt thự cổ điển kiểu Pháp