Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Chú Bùi Hồng Khương

Thiết kế biệt thự - Mặt tiền góc 2
Biệt thự hiện đại - Mặt tiền góc 3
Thiết kế biệt thự - Phòng khách
Biệt thự hiện đại - Bếp ăn góc 1
Thiết kế biệt thự - Bếp ăn góc 2
Thiết kế biệt thự - Phòng làm việc góc 1
Biệt thự hiện đại - Phòng làm việc góc 2
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 1 góc 1
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 1 góc 2
Thiết kế biệt thự - Phòng ngủ 2 góc 1
Thiết kế biệt thự hiện đại - Phòng ngủ 2 góc 2
Biệt thự hiện đại - Phòng ngủ 2 góc 3
Thiết kế biệt thự hiện đại - Mặt bằng trệt
Biệt thự hiện đại - Mặt bằng lầu 1