Công trình, Thiết kế xây dựng biệt thự, Chị Phạm Băng

Thiết kế biệt thự - Mặt tiền góc 2
Mặt bằng trệt 1 của biệt thự kết hợp kinh doanh
Thiết kế biệt thự - Mặt bằng lửng
Thiết kế biệt thự - Mặt bằng lầu 1
Thiết kế biệt thự - Mặt bằng lầu 2
Biệt thự kinh doanh - sân thượng