Kiểu nhà ba gian làng quê Việt

Bác Sinh ở Long An muốn nhà gia đình mình theo kiểu truyền thống nên Phan Kiến Phát thiết kế nhà 3 gian theo ngày xưa hay có ở các làng quê Việt Nam. Kiểu kiến trúc này phổ biến ở thời xưa với nét mộc mạc truyền thống vốn có ở những làng quê Việt.

YÊU CẦU TƯ VẤN MẪU NÀY
Chủ đầu tư

Bác Nguyễn Sinh

Diện tích

Thị trấn Đức Hòa – T. Long An