thiết kế văn phòng làm việc

Mẫu thiết kế văn phòng làm việc mà Phan Kiến Phát triển khai với yêu cầu bố trí không gian hợp lý, các phòng ban có liên quan được bố trí gần nhau để có thể bổ trợ nhau trong công việc.

YÊU CẦU TƯ VẤN MẪU NÀY
Chủ đầu tư

anh HIẾU