Công trình biệt thự phố 4,5 x 12,5 m

Công trình biệt thự phố 4,5 x 12,5m Tại Tân Bình

Phối cảnh mặt tiền biệt thự phố 4 tầng diện tích 4,5x12,5
Phối cảnh mặt tiền biệt thự phố 4 tầng diện tích 4,5×12,5

Mặt bằng tầng trệt
Mặt bằng tầng trệt

Giai đoạn ép cọc góc view 1
Giai đoạn ép cọc góc view 1

Giai đoạn ép cọc góc view 2
Giai đoạn ép cọc góc view 2

Giai đoạn ép cọc góc view 4
Giai đoạn ép cọc góc view 4

Giao đoạn xây hộc đổ đà kiềng nối móng cọc view 3
Giao đoạn xây hộc đổ đà kiềng nối móng cọc view 3

Làm sắt tầng trệt
Làm sắt tầng trệt

Tổng quan mặt bằng nhà tầng 1
Tổng quan mặt bằng nhà tầng 1

Kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn tầng 1 View 1
Kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ sàn tầng 1 View 1

Kỹ sư kiểm tra sàn trước khi đổ bê tông tầng 1
Kỹ sư kiểm tra sàn trước khi đổ bê tông tầng 1

Kỹ sư giám sát đổ bê tông sàn tầng 1
Kỹ sư giám sát đổ bê tông sàn tầng 1

Mặt bằng sàn tầng 1 trước khi đổ bê tông view 1
Mặt bằng sàn tầng 1 trước khi đổ bê tông view 1

Mặt bằng sàn tầng 1 trước khi đổ bê tông view 2
Mặt bằng sàn tầng 1 trước khi đổ bê tông view 2

Cúng trước khi đổ  bê tông sàn tầng 1
Cúng trước khi đổ bê tông sàn tầng 1

Kỹ sư kiểm tra bê tông trước khi đổ sàn tầng 1
Kỹ sư kiểm tra bê tông trước khi đổ sàn tầng 1

Đổ bê tông sàn tầng 1 view 1
Đổ bê tông sàn tầng 1 view 1

Đổ bê tông sàn tầng 1 view 2
Đổ bê tông sàn tầng 1 view 2

Đổ bê tông sàn tầng 1 view 3
Đổ bê tông sàn tầng 1 view 3

Làm láng bề mặt bê tông view 1
Làm láng bề mặt bê tông view 1

Làm láng bề mặt bê tông view 2
Làm láng bề mặt bê tông view 2

Bề mặt bê tông sau khi làm láng
Bề mặt bê tông sau khi làm láng

Cầu thang tầng 1
Cầu thang tầng 1

Chống tăng tầng 1
Chống tăng tầng 1

Đóng cốt pha và đổ trụ tầng 1
Đóng cốt pha và đổ trụ tầng 1

Xây tường bao sàn tầng 1
Xây tường bao sàn tầng 1

Tổng thể mặt bằng hoàn thiện đến tầng 1
Tổng thể mặt bằng hoàn thiện đến tầng 1

Cầu thang tầng 2
Cầu thang tầng 2

Chống tăng cầu thang sàn tầng 2
Chống tăng cầu thang sàn tầng 2

Chống tăng tầng 2
Chống tăng tầng 2

Sắt cầu thang
Sắt cầu thang

Tổng quan mặt bằng sắt sàn tầng 2 góc View 1
Tổng quan mặt bằng sắt sàn tầng 2 góc View 1

Tổng thể mặt bằng sàn tầng 2 góc view 2
Tổng thể mặt bằng sàn tầng 2 góc view 2

Tổng thể mặt tiền thi công đến tầng 2
Tổng thể mặt tiền thi công đến tầng 2

Cầu thang nối tầng 2 và tầng 3 trước khi đổ bê tông
Cầu thang nối tầng 2 và tầng 3 trước khi đổ bê tông

Nghiệm thu sắt sàn cầu thang tầng 3
Nghiệm thu sắt sàn cầu thang tầng 3

Thợ gia công những công đoạn cuối sàn tầng 3 trước khi đổ bê tông
Thợ gia công những công đoạn cuối sàn tầng 3 trước khi đổ bê tông

Thợ kiểm tra sắt sàn tầng 3
Thợ kiểm tra sắt sàn tầng 3

Nghiệm thu sàn tầng 3
Nghiệm thu sàn tầng 3

Chủ đầu tư kiểm tra sàn trước khi đổ bê tông
Chủ đầu tư kiểm tra sàn trước khi đổ bê tông

Chủ nhà cúng trước khi đổ bê tông sàn tầng 3
Chủ nhà cúng trước khi đổ bê tông sàn tầng 3

Tổng thể mặt tiền hoàn thiện đến tầng 3
Tổng thể mặt tiền hoàn thiện đến tầng 3

Thợ đang cột sắt sàn tầng mái góc View 1
Thợ đang cột sắt sàn tầng mái góc View 1

Mối nối sắt sàn tầng mái
Mối nối sắt sàn tầng mái

Thợ cột sắt sàn tầng mái
Thợ cột sắt sàn tầng mái

Thợ đang rà soát sắt sàn tầng mái trước khi đổ bê tông
Thợ đang rà soát sắt sàn tầng mái trước khi đổ bê tông

Thợ đang vệ sinh sắt sàn tầng mái
Thợ đang vệ sinh sắt sàn tầng mái

Chủ đầu tư nghiệm thu sắt sàn
Chủ đầu tư nghiệm thu sắt sàn

Tổng thể mặt bằn sắt sàn tầng sau khi nghiệm thu
Tổng thể mặt bằn sắt sàn tầng sau khi nghiệm thu

Cúng trước khi đổ bê tông tầng mái
Cúng trước khi đổ bê tông tầng mái

Thợ chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng mái
Thợ chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng mái

Tổng thể mặt bằng hoàn thiện đến tầng mái
Tổng thể mặt bằng hoàn thiện đến tầng mái

Mặt tiền tổng thể hệ mái trước khi đổ bê tông
Mặt tiền tổng thể hệ mái trước khi đổ bê tông

Cầu thang tầng 1
Cầu thang tầng 1

Hệ thống ống xả
Hệ thống ống xả

Thợ đang tô vách tầng 2
Thợ đang tô vách tầng 2

Thợ thi công tô vách ngoài mặt tiền
Thợ thi công tô vách ngoài mặt tiền

Kẻ chi tiết từng đường chỉ sau khi tô vách ngoài
Kẻ chi tiết từng đường chỉ sau khi tô vách ngoài